– Cách cưa đổ “bad boy” ?
– Em và người yêu vì covid nên không được ở cạnh nhau thì cách nào để giữ lửa ?
– “Good boy” là nhàm chán ?
– Khi bạn gái kêu “phạt” em đi..
– ​Trong tình cảm mà một người bận quá, một người rãnh quá thì sao ?
– …

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top