Không để mọi người phải hóng tiếp phần 2 nữa, ra lò rồi ra lò rồiiiii
Lần này, Chăn Chuối sẽ cùng Thanh Thanh bàn luận về câu chuyện có phải cứ yêu nhau lâu là tình dục sẽ trở nên nhàm chán hay không ? Và liệu rằng mỗi chúng ta đã có ai nhận ra vấn đề mấu chốt đó chính là mình đã đặt kì vọng “không thực tế” vào người bạn tình của mình quá nhiều trong khi người ta có câu “đàn ông đến từ sao hoả – đàn bà đến từ sao kim”?

Xem lại Trò Chuyện Cùng Thanh – Tình Dục Thuở “Dài Lâu” P.1 tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=9Y9NB6DYQFs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top