Nếu bạn đang sống trong xã hội không coi sự dị tính là tiêu chuẩn thì liệu bạn có chủ động lựa chọn mối quan hệ với khác giới hay không? Trong tập này, SEBT cùng 2 bạn lesbian – Zoé và Linh thảo luận về comphet (sự dị tính áp đặt). Zoé chia sẻ sự bối rối của mình về xu hướng tính dục và giải thích tại sao bạn chọn nhãn dán “đồng tính nữ”, còn Linh nói về việc xã hội ảnh hưởng đến cách chúng ta khám phá xu hướng tính dục của mình như thế nào.

If you are living in a society that does not consider heterosexuality as the norm, would you actively choose relationships with the opposite sex? In this episode, SEBT joins two lesbians – Zoé and Linh to discuss the comphet (short for “compulsory heterosexuality”) phenomenon. Zoé talks about the confusion around her sexuality and why she identifies as a lesbian, while Linh tells us about how society shapes the way we explore our sexuality.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top