Con người có thể tự lựa chọn xu hướng giới tính của mình hay không? Nhìn chung, câu trả lời ở đây có thể là không, bởi vì giới tính phụ thuộc rất nhiều vào gene và hormone, bên cạnh đó, nó còn là một phần rất tự nhiên bên trong mỗi con người từ khi lọt lòng. Vì thế, hoàn toàn chẳng có gì là thảm hại khi bạn là người trong thế giới LGBT cả và chính bởi sự thiếu hiểu biết, thấu hiểu và góc nhìn phán xét tiêu cực đã làm đã làm dấy lên tình trạng phân biệt giới tính, kì thị và đối xử không công bằng cho những người LGBT.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top