“Cuộc đời này bạn có thể chọn cách hy sinh cho gia đình, cho xã hội nhưng hãy thương lấy thân mình, hãy nghĩ cho mình trước vì vào những giây phút sinh tử/ khi mang thai/ lúc sinh con, người duy nhất bên bạn chính là bạn. Hãy quyết định có con khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đẻ không phải lỡ.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top