Cơ duyên nào đưa Q từ một người mẫu ảnh trở thành một diễn viên phim p*rn? Liệu tính cạnh tranh trong nghề, và trong cộng đồng LGBTQI+ có cao, áp lực đến mức khiến Q muốn từ bỏ? Và liệu OnlyFans có phải là mảnh đất màu mỡ cho những diễn viên phim người lớn?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top