Chúng mình rất may mắn khi anh Soul đã nhận lời đến đây cùng chúng mình nói về tình yêu tình dục được giải thích theo Ayurveda. Ayurveda (tiếng phạn: आयुर्वेद Ayurveda, “tri thức cuộc sống”) là một hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Mọi người hãy nghe đến phút cuối vì podcast lần này rất hữu ích và ý nghĩa.❤️❤️❤️ Bên cạnh đó,hãy gửi cho chúng mình chiếc comment nếu mọi người muốn Chăn Chuối làm hẳn một season về Năng lượng – Tình yêu – Tình dục ❤️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top