VIDEOS

Tập 2 – Comphet – Sự Dị Tính Áp Đặt| Nếu Sinh Ra Trong Xã Hội Khác, Bạn Sẽ Chọn Yêu Nam Giới? | SEBT

Nếu bạn đang sống trong xã hội không coi sự dị tính là tiêu chuẩn thì liệu bạn có chủ động lựa chọn mối quan hệ với khác giới hay không? Trong tập này, SEBT …

Tập 2 – Comphet – Sự Dị Tính Áp Đặt| Nếu Sinh Ra Trong Xã Hội Khác, Bạn Sẽ Chọn Yêu Nam Giới? | SEBT Đọc thêm »

Scroll to Top